Притчі народів
світу

Parables of the Nations


Анімаційний серіал «Притчі народів світу» — це екранізація найвідоміших притч для дітей.

ПРО ПРОЄКТ

Притчі народів світу

 

Анімаційний серіал «Притчі народів світу» — це екранізація найбільш відомих притч, які є загальним надбанням і спадщиною всього людства. Притчі — це перевірений часом згусток мудрості і досвіду. Завдяки своїй алегоричній формі притчі є дуже зручним і по-своєму унікальним способом комунікації з дитячою аудиторією. Аудиторія серіалу: 4+, тому всі історії мають оповідно-казкову форму. Кожна серія — це історія про один з важливих людських понять, таких як Добро, Зло, Щастя, Любов, Дружба, Гроші та ін.

 

Головним героєм всіх історій є Оповідач. Це досвідчений і доброзичливий мудрець-мандрівник, який знає багато притч, володіє великими знаннями і прекрасним почуттям гумору. Він розповідає глядачам історії, які ілюструються анімацією героїв і його закадровим голосом. Важливою частиною є унікальна стилістика проєкту: анімація персонажів на піщаних бекграундах. Проєкт буде актуальним і цікавим як дітям, так і дорослим.

Ми шукаємо партнерів до нашого проєкту та відкриті до співробітництва.

MIFA 2018

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Ансі — це один з найвідоміших і найпрестижніших анімаційних форумів світу, заснований в 1960 році. Проєкт був представлений на Українському стенді кіноринку фестивалю "MIFA Market 2018".

ІМПЕРАТОРСЬКИЙ ПАЛАЦ

Impérial Palace – основна локація проведення киноринку MIFA 2018 (Аннесі, Франція).

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД

Проєкт був представлений на на Українському стенді кіноринку.

АННЕСІ

Міжнародний анімаційний фестиваль в Аннесі (червень, 2018).

КОМАНДА

Олег Федченко

продюсер / режисер

 

Олег більше 20 років займається розробкою і виробництвом анімаційних та
рекламних проєктів.

Ілля Баликін

арт-директор / дизайнер персонажів

 

Ілля більше 15 років займається розробкою і виробництвом анімаційних та
рекламних проєктів.

Віктор Тиркало

проєктний менеджер

 

МВА, консультант з регіонального розвитку.
Віктор працює в проєктному
менеджменті з 2001 року.

Parables of
the Nations


The animated series Parables of the Nations is a screen version of the most famous parables for children. 

ABOUT THE PROJECT

Parables of the Nations

 

The animated series Parables of the Nations is a screen version of the most famous parables, which are the common asset and heritage of all mankind. Parables are a time-tested bundle of wisdom and experience. Due to their allegorical form, parables are very convenient and a rather unique way of communicating with the children’s audience. The audience of the series is 4+, so all stories have a narrative-fantastic form. Each episode is a story about one of the important human concepts, such as Good, Evil, Happiness, Love, Friendship, Money, etc.

 

The main character of all stories is the Narrator. This is an experienced and benevolent wise traveler who knows many parables, has great knowledge, and a great sense of humor. He tells the audience stories, which are illustrated by the character animation and his voice-over. The sage is in every episode, which provides good opportunities for the series’ monetization. Each parable is delivered through a story of the main character (3D animation) and the character animation (cut-out animation), which is performed on background with a textured animation (sand animation). Each episode is a first-person story (the character of the sage) with transitions to the story itself (a voice-over), which is illustrated by the cut-out animation. The project will be relevant and interesting for both children and adults.

We are looking for partners for our project and open to cooperation.

MIFA 2018

Annecy International Animation Film Festival is one of the most famous and prestigious animation forums in the world, founded in 1960. The project was presented at the Ukrainian stand of the film market of the festival "MIFA Market 2018".

IMPERIAL PALACE

Impérial Palace – the main location of the film market MIFA 2018 (Annecy, France).

UKRAINIAN STAND

The project was presented at the Ukrainian stand of the film market MIFA 2018.

ANNECY

Annecy International Animation Festival (June, 2018).

TEAM

Oleh Fedchenko

producer / director

 

Oleh has been developing and producing animation and advertising projects for over 20 years.

Ilya Balykin

art director / character designer

 

Ilya has been developing and producing animation and advertising projects for over 15 years.

Viktor Tyrkalo

project manager

 

МВА, Regional Development Consultant.
Victor works in the project management since 2001.

Gallery

Contact Us

If you have any questions, please fill out the form below.

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent

Parables of the Nations

Copyright © 2018. All rights reserved.
Design:
Dva Vovky